Quảng Bình: Thêm nhiều người F0 từ bệnh nhân "siêu lây nhiễm" ở Cha Lo

Số trường hợp dương tính phải đưa về BV Dã chiến tỉnh để cách ly, điều trị tăng nhanh trong những ngày qua tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Số trường hợp dương tính phải đưa về BV Dã chiến tỉnh để cách ly, điều trị tăng nhanh trong những ngày qua tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Số trường hợp dương tính phải đưa về BV Dã chiến tỉnh để cách ly, điều trị tăng nhanh trong những ngày qua tại Quảng Bình. Ảnh: CTV
Lên top