Quảng Bình: Tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính với COVID-19

Hiện tại Quảng Bình chỉ còn 22 người theo dõi, cách ly tập trung liên quan đến COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện tại Quảng Bình chỉ còn 22 người theo dõi, cách ly tập trung liên quan đến COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Hiện tại Quảng Bình chỉ còn 22 người theo dõi, cách ly tập trung liên quan đến COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top