Quảng Bình tăng cường xử lý vi phạm phòng chống dịch COVID-19

Công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác xét nghiệm, phòng chống dịch COVID-19 tại Quảng Bình được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top