Quảng Bình: Tạm dừng đón khách du lịch để phòng chống COVID-19

Phong Nha - Kẻ Bàng dừng đón khách từ ngày 17.3.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Phong Nha - Kẻ Bàng dừng đón khách từ ngày 17.3.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Phong Nha - Kẻ Bàng dừng đón khách từ ngày 17.3.2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top