Quảng Bình: Tạm dừng công việc cán bộ thuế uống rượu, chống đối lại công an

Ông T ngang nhiên hút thuốc, không hợp tác với lực lượng công an khi vi phạm. Ảnh cắt từ Clip
Ông T ngang nhiên hút thuốc, không hợp tác với lực lượng công an khi vi phạm. Ảnh cắt từ Clip
Ông T ngang nhiên hút thuốc, không hợp tác với lực lượng công an khi vi phạm. Ảnh cắt từ Clip
Lên top