Quảng Bình: Tạm dừng các hệ thống buồng phun khử khuẩn tự động

Một máy khử khuẩn tự động được lắp đặt tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Một máy khử khuẩn tự động được lắp đặt tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Một máy khử khuẩn tự động được lắp đặt tại Quảng Bình. Ảnh: LPL
Lên top