Quảng Bình sử dụng hệ thống robot để truy vết COVID-19

Công tác truy vết đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp. Ảnh: LPL
Công tác truy vết đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp. Ảnh: LPL
Công tác truy vết đang được tỉnh Quảng Bình triển khai khẩn trương trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang rất phức tạp. Ảnh: LPL
Lên top