Quảng Bình rà soát những người đi về từ Quảng Ninh và Hải Dương

Thời gian qua, Quảng Bình đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Thời gian qua, Quảng Bình đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Thời gian qua, Quảng Bình đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top