Quảng Bình: Phong tỏa một địa phương để phòng chống dịch COVID-19

Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tiến hành truy vết tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tiến hành truy vết tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Ảnh: CTV
Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tiến hành truy vết tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa). Ảnh: CTV
Lên top