Quảng Bình: Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đòi... bắn công an

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.