Quảng Bình: Phát hiện thêm 2 trường hợp là F1 trở về địa phương

Quảng Bình tiến hành truy vết và xử lý đồng bộ các biện pháp khi phát hiện 3 trường hợp F1 về địa phương. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình tiến hành truy vết và xử lý đồng bộ các biện pháp khi phát hiện 3 trường hợp F1 về địa phương. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình tiến hành truy vết và xử lý đồng bộ các biện pháp khi phát hiện 3 trường hợp F1 về địa phương. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top