Quảng Bình phát hiện ổ dịch COVID-19 mới ngoài cộng đồng

Công tác phân loại, cách ly các đối tượng được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác phân loại, cách ly các đối tượng được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: LPL
Công tác phân loại, cách ly các đối tượng được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, khẩn trương. Ảnh: LPL
Lên top