Quảng Bình phấn đấu đến giữa tháng 9 dập được dịch COVID-19

Quảng Bình tăng cường xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: CTV
Quảng Bình tăng cường xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: CTV
Quảng Bình tăng cường xét nghiệm để phát hiện F0 trong cộng đồng. Ảnh: CTV
Lên top