Quảng Bình: Người dân kiến nghị không giao đường ven biển cho tập đoàn FLC quản lí