Quảng Bình: Người dân đủ điều kiện ra đường chỉ được phép đi nội huyện

Việc kiểm soát tại các chốt lưu thông được tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Lê Phi Long
Việc kiểm soát tại các chốt lưu thông được tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Lê Phi Long
Việc kiểm soát tại các chốt lưu thông được tỉnh Quảng Bình thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top