Quảng Bình ngăn chặn dịch corona virus xâm nhập vào địa bàn

Việc kiểm soát y tế tại sân bay Đồng Hới được thực hiện chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của corona virus vào địa bàn Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Việc kiểm soát y tế tại sân bay Đồng Hới được thực hiện chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của corona virus vào địa bàn Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Việc kiểm soát y tế tại sân bay Đồng Hới được thực hiện chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của corona virus vào địa bàn Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top