Quảng Bình nâng cấp độ phòng, chống COVID-19

Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được tỉnh Quảng Bình triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top