Quảng Bình: Một trường hợp tái dương tính lần 2 với SARS-CoV-2

Quảng Bình đang thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: LPL
Quảng Bình đang thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: LPL
Lên top