Quảng Bình: Miễn phí cho gần 9.600 xe khi qua trạm thu phí Quán Hàu

Trạm thu phí Quán Hàu chính thức miễn phí cho các phương tiện đủ điều kiện bắt đầu từ ngày 1.8.2017. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm thu phí Quán Hàu chính thức miễn phí cho các phương tiện đủ điều kiện bắt đầu từ ngày 1.8.2017. Ảnh: Lê Phi Long
Trạm thu phí Quán Hàu chính thức miễn phí cho các phương tiện đủ điều kiện bắt đầu từ ngày 1.8.2017. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top