Quảng Bình miễn chi phí cách ly cho người dân khó khăn

Chủ trương miễn phí cách ly y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình tạo được sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ trương miễn phí cách ly y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình tạo được sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ trương miễn phí cách ly y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình tạo được sự đồng thuận của người dân. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top