Quảng Bình: Lở núi vùi lấp một trạm bảo vệ rừng

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV
Lên top