Quảng Bình: Lấy mẫu xét nghiệm nhiều trường hợp liên quan đến bệnh nhân 210

Lực lượng chức năng Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm 1 trường hợp nghi ngờ. Ảnh: LPL
Lực lượng chức năng Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm 1 trường hợp nghi ngờ. Ảnh: LPL
Lực lượng chức năng Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm 1 trường hợp nghi ngờ. Ảnh: LPL
Lên top