Quảng Bình lập đường dây nóng hỗ trợ đồng hương ở miền Nam 

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: CTV
Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Ảnh: CTV
Lên top