Quảng Bình: Kỷ luật giám đốc trung tâm y tế tiếp khách hàng trăm triệu đồng

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa.
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa.