Quảng Bình kiểm soát gần 1.200 người trở về từ Đà Nẵng

Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình cách ly những người trở về từ vùng có dịch. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top