Quảng Bình: Kiểm điểm Chủ tịch UBND huyện vì vi phạm Luật khiếu nại

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.
Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.
Ông Nguyễn Xuân Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top