Quảng Bình: Không có việc người Mày vào rừng sâu trốn dịch COVID-19

Đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đời sống của người dân nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top