Quảng Bình: Không có người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới

Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND khóa mới tại Quảng Bình đang được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND khóa mới tại Quảng Bình đang được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND khóa mới tại Quảng Bình đang được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top