Quảng Bình: Học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 5

Ngư dân Quảng Bình neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn để phòng chống bão số 5. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân Quảng Bình neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn để phòng chống bão số 5. Ảnh: Lê Phi Long
Ngư dân Quảng Bình neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn để phòng chống bão số 5. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top