Quảng Bình hoãn Đại hội Đảng bộ tỉnh vì mưa lũ phức tạp

Công tác cứu dân được Quảng Bình ưu tiên hàng đầu trước tình hình mưa lũ đang rất phức tạp. Ảnh: CTV
Công tác cứu dân được Quảng Bình ưu tiên hàng đầu trước tình hình mưa lũ đang rất phức tạp. Ảnh: CTV
Công tác cứu dân được Quảng Bình ưu tiên hàng đầu trước tình hình mưa lũ đang rất phức tạp. Ảnh: CTV
Lên top