Quảng Bình giảm mức độ cách ly xã hội trên địa bàn

Xã Bảo Ninh cùng với các phường Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú vẫn đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày nữa. Ảnh: Lê Phi Long
Xã Bảo Ninh cùng với các phường Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú vẫn đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày nữa. Ảnh: Lê Phi Long
Xã Bảo Ninh cùng với các phường Bắc Lý, Hải Thành, Đồng Phú vẫn đang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 thêm 7 ngày nữa. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top