Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: "Giải cứu" một phụ nữ trèo lên đỉnh cột điện cao thế