Quảng Bình ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19

Việc cung ứng hàng hóa, lương thực cho các khu vực cách ly xã hội tại Quảng Bình được chú trọng, đảm bảo nhu cầu đời sống của người dân. Ảnh: LPL
Việc cung ứng hàng hóa, lương thực cho các khu vực cách ly xã hội tại Quảng Bình được chú trọng, đảm bảo nhu cầu đời sống của người dân. Ảnh: LPL
Việc cung ứng hàng hóa, lương thực cho các khu vực cách ly xã hội tại Quảng Bình được chú trọng, đảm bảo nhu cầu đời sống của người dân. Ảnh: LPL
Lên top