Quảng Bình: Dừng tiếp nhận người từ Bắc Giang, Bắc Ninh vào địa bàn

Quảng Bình đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top