Quảng Bình: Dừng một số hoạt động tham quan, du lịch trên địa bàn

Khách du lịch trải nghiệm tại công viên OZO ở Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long
Khách du lịch trải nghiệm tại công viên OZO ở Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long
Khách du lịch trải nghiệm tại công viên OZO ở Phong Nha Kẻ Bàng. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top