Quảng Bình dừng chốt kiểm soát phòng chống COVID-19 trên Quốc lộ 1A

Trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình ngừng hoạt động từ 12.9. Ảnh: LPL
Trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình ngừng hoạt động từ 12.9. Ảnh: LPL
Trạm kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Quảng Bình ngừng hoạt động từ 12.9. Ảnh: LPL
Lên top