Quảng Bình dừng bắn pháo hoa, sẵn sàng cho tình huống dịch bệnh

Quảng Bình đang cách ly nhiều trường hợp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đang cách ly nhiều trường hợp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đang cách ly nhiều trường hợp để phòng chống COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top