Quảng Bình: Đóng cửa karaoke, massage để phòng chống dịch COVID-19

Quảng Bình chủ động phòng ngừa trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình chủ động phòng ngừa trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình chủ động phòng ngừa trước tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top