Quảng Bình: Dọn dẹp bùn đất tại các trường học sau trận lũ lịch sử

Đủ loại rác thải do nước lũ cuốn vào. Ảnh: LPL
Đủ loại rác thải do nước lũ cuốn vào. Ảnh: LPL
Đủ loại rác thải do nước lũ cuốn vào. Ảnh: LPL
Lên top