Quảng Bình cử đoàn sang Lào hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19

Tình hình dịch bệnh tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã được kiểm soát sau khi tăng tốc xét nghiệm cộng đồng để bóc tách F0. Ảnh: LPL
Tình hình dịch bệnh tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã được kiểm soát sau khi tăng tốc xét nghiệm cộng đồng để bóc tách F0. Ảnh: LPL
Tình hình dịch bệnh tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã được kiểm soát sau khi tăng tốc xét nghiệm cộng đồng để bóc tách F0. Ảnh: LPL
Lên top