Quảng Bình công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin chống bão

Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Gianh kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: BĐBP QB
Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Gianh kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: BĐBP QB
Trạm Kiểm soát Biên phòng cảng Gianh kêu gọi sắp xếp tàu thuyền vào tránh trú bão. Ảnh: BĐBP QB
Lên top