Quảng Bình: Có tình trạng quy trình bổ nhiệm đúng, nhưng chưa đúng người

Quảng Bình kiện toàn công tác cán bộ khóa mới sau Đại hội Đảng. Ảnh: LPL
Quảng Bình kiện toàn công tác cán bộ khóa mới sau Đại hội Đảng. Ảnh: LPL
Quảng Bình kiện toàn công tác cán bộ khóa mới sau Đại hội Đảng. Ảnh: LPL
Lên top