Quảng Bình có thêm 46 ca nhiễm SARS-CoV-2, xuất hiện điểm dịch mới

Quảng Bình đã và đang siết chặt quản lý người và phương tiện tại các chốt kiểm dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đã và đang siết chặt quản lý người và phương tiện tại các chốt kiểm dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Lê Phi Long
Quảng Bình đã và đang siết chặt quản lý người và phương tiện tại các chốt kiểm dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top