Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Trần Thắng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Thắng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Trần Thắng - Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top