Quảng Bình: Cơ sở điều trị COVID-19 đầu tiên kết thúc sứ mệnh lịch sử

Số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình đang giảm dần, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Ảnh: CTV
Số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình đang giảm dần, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Ảnh: CTV
Số bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Bình đang giảm dần, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát. Ảnh: CTV
Lên top