Quảng Bình: Có 8 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 166

Lượng người trở về từ Lào và Thái Lan rất đông qua cửa khẩu Cha Lo trong những ngày trước, ngày hôm nay đã có dấu hiệu giảm dần. Ảnh: LPL
Lượng người trở về từ Lào và Thái Lan rất đông qua cửa khẩu Cha Lo trong những ngày trước, ngày hôm nay đã có dấu hiệu giảm dần. Ảnh: LPL
Lượng người trở về từ Lào và Thái Lan rất đông qua cửa khẩu Cha Lo trong những ngày trước, ngày hôm nay đã có dấu hiệu giảm dần. Ảnh: LPL
Lên top