Quảng Bình: Chuyên gia hang động tiếp xúc gần với người dương tính COVID-19

Công tác khử khuẩn đang được triển khai tích cực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác khử khuẩn đang được triển khai tích cực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác khử khuẩn đang được triển khai tích cực tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top