Quảng Bình: Chung tay hỗ trợ người dân đang giãn cách xã hội

Thực phẩm hỗ trợ được cán bộ thôn trao tận tay người dân. Ảnh: HL
Thực phẩm hỗ trợ được cán bộ thôn trao tận tay người dân. Ảnh: HL
Thực phẩm hỗ trợ được cán bộ thôn trao tận tay người dân. Ảnh: HL
Lên top