Quảng Bình chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 20.500 người

Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Công tác phòng chống COVID-19 tại Quảng Bình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top