Quảng Bình chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 cho học sinh các cấp

Số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình vẫn cao trong những ngày gần đây. Ảnh: LPL
Số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình vẫn cao trong những ngày gần đây. Ảnh: LPL
Số trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Bình vẫn cao trong những ngày gần đây. Ảnh: LPL
Lên top